Naše služby

Služby a výkon interných a externých auditov

Naša spoločnosť, síce mladá pôvodom, no skúsenosti naberala ešte pred jej...

Pozrieť viac

Implementácia medzinárodných noriem

Naša spoločnosť, síce mladá pôvodom, no skúsenosti naberala ešte pred jej...

Pozrieť viac

Skupinové školenia

Naša spoločnosť, síce mladá pôvodom, no skúsenosti naberala ešte pred jej založením. Pôvodne sa pracovalo...

Pozrieť viac

Kybernetická bezpečnosť

Naša spoločnosť, síce mladá pôvodom, no skúsenosti naberala ešte pred jej založením. Pôvodne sa pracovalo v rámci...

Pozrieť viac

Ďalšie služby

 • Aplikácia medzinárodných noriem ISO, nariadení EU a zákonov SR
 • Príprava k certifikácii systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001
 • Výkon interných auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)
 • Výkon manažéra riadenia rizík podľa ISO 27005
 • Príprava k certifikácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (Anti-bribery management systems ABMS)
 • Výkon interných auditov systému manažérstva proti korupcii (Anti-bribery management systems ABMS)
 • Implementácia požiadaviek nariadenia EP a Rady č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR
 • Dohľad nad spracovaním osobných údajov
  Výkon Zodpovednej osoby podľa zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa
 • Poradenstvo pri implementácií požiadaviek zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa

Máte záujem o moje služby?

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom

Ladislav Šnapko

info@lsop.sk
+421 903 220 992