Služby a výkon interných a externých auditov

Výkon interných auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti 27001 (SMIB) Výkon interných auditov systému manažérstva proti korupcii (Anti-bribery management systems ABMS)

Ako partner spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o . zabezpečujeme certifikáciu a výkon externých auditov – podľa ponuky 

Objednať a kontaktovať nás môžete na adrese: ladislav.snapko@partner.tuvsud.com

Výkon manažéra riadenia rizík podľa ISO 27005

Výkon Zodpovednej osoby podľa zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa

Máte záujem o moje služby?

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom

Ladislav Šnapko

info@lsop.sk
+421 903 220 992