Cenník

Cena služby sa odráža od náročnosti a rozsahu poskytovaných služieb, preto nie je možné stanoviť cenu bez poznania hlavných činností spoločnosti, ktorá chce vybranú službu. Na zistenie týchto skutočností, vyplňte prosím DOTAZNÍK.

Pre dôkladnejšie poznanie týchto skutočností a presnejšie stanovenie ceny ponúkame bezplatné vykonanie vstupného auditu vo Vašej firme, ktorého predmetom je:

  • analýza súčasného stavu systému riadenia
  • analýza organizačnej štruktúry
  • analýza procesov
  • analýza dokumentov používaných v rámci spoločnosti

 

Dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky

Informácie uvedené v dotazníku budú považované za dôverné a nebudú bez súhlasu zákazníka poskytnuté tretej strane.
* povinné údaje

Máte záujem o moje služby?

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom

Ladislav Šnapko

info@lsop.sk
+421 903 220 992